Historia

HÄLLEFORSNÄS FOLKETSHUS HISTORIA OCH TILLKOMST

Vid ett gemensamt möte mellan ortens två största fackförbund, Gjutarnas avd. 104 och Metalls avd. 215 bildades Folketshus föreningen i Hälleforsnäs den 29 sep 1936 och en tomt inköptes. 1939 köptes ytterligare mark så nu var tomten totalt på 3800 km2. På den marken står nu Hälleforsnäs folketshus av idag, fast det tog närmare 28 år innan allt var på plats. Vägen till ”Huset” blev slingrig.

KF:s arkitektkontor i Stockholm kom med flera förslag. Det slutliga förslaget fick medlemmarna i Folketshus föreningen att vara mycket tydliga i sin åsikt om förslaget ”Ett foster av arkitekten fantasi och omöjligt att finansiera i ett samhälle av Hälleforsnäs storlek”

Folkets hus riksorganisation (FHR) arkitekt kom med ett förlag som var rimligt, bra att arbeta utefter. Diskussionerna fortsatte under flera år om hur huset skulle se ut och disponeras. Till slut vid föreningens årsmöte 1961 togs beslutet om att huset skulle byggas. Byggkostnaderna blev 1 050 000 kr och till det tillkom inredningskostnader på 180 000. Bygget finansierades av medel från Mellösa kommun, bidrag från staten och egna medel. Arkitektkontor var K-konsult och byggmästare var Teodor Andersson.

Invigningen av lokalerna var den 7 nov 1964 med 100 inbjudna gäster. Dagen efter, söndagen visades lokalen för allmänheten och Folketshus föreningen bjöd på gratis film, Nils Holgerssons underbara resa.

Idealismen har gått som en röd tråd genom föreningens arbete. Utan detta ideella arbete hade vi varken haft huset eller den verksamhet som har satt sin prägel på Hälleforsnäs som samhälle.