Folkets Hus

Styrelse 2017-2018


Ordförande: P.O Lindström   073-9802509
Kassör: Tom Gustafsson   070-7817499
Sekreterare: Anita Andersson   070-5231986
V.kassör: Håkan Forselius   073-8081904
Ledamot: Gunilla Forselius   070-1501728
V.Ordförande: Eva Boström   070-2183281
V.Sekreterare: Peter Nilsson   070-2516791
Suppleant: Karli Zunko   070-5511251
Suppleant: Mickael Lindquist   070-3655036
Suppleant: Ann-Louise Alm   073-3513666