Fritidsgård

Flens kommun bedriver fritidsgård i Folkets hus lokaler för barn och ungdomar.

Se mer information på Flens kommuns hemsida.