Styrelsen

Ordförande: Karli Zunko
Kassör: Tom Gustafsson
Sekreterare: Anita Andersson
Vice ordförande: Lars-Erik Jemt
Ledamot: Jesper Rur
Suppleant: Diana Lindén
Suppleant: Thea Rur
Suppleant: Fredrik Larsson